1398/09/13 18:00
حضور و سخنراني بخشدار در جلسه آموزشي
پیش از ظهر امروز ، حضور و سخنرانی مددی بخشدار سربند در جلسه آموزشی پدافند غیر عامل و آموزش پایدارسازی مجریان طرح های اشتغال مددجویان کمیته امداد در محل کمیته امداد بخش سربند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved