1398/05/23 15:18
بازديد
پیش از ظهر امروز بازدید مددی بخشدار سربند از اجرای روند پروژه های عمرانی و احداث غسالخانه روستای خشکدرمالمیر.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved