1398/05/20 13:42
بررسي و حل مشكلات واحدهاي خبازي
در راستای بررسی و حل مشکلات واحدهای خبازی بخش سربند صبح امروز یکشنبه مورخ ۲۰ مردادماه جلسه ای به ریاست مددی بخشدار سربند و با حضور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و رئیس اتحادیه صنف خبازان شهرستان و خبازان بخش سربند برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved