1398/05/19 12:04
بازديد از مركز خريد گندم
پیش از ظهر روز جمعه مورخ هجدهم تیرماه ،بازدیدمهندس ابراهیمی نماینده مردم شریف شهرستان شازند درمجلس شورای اسلامی، مددی بخشدار سربند، جمشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و عبدی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شازند ازمرکز خریدگندم شرکت تعاونی روستایی لوزدرعلیا دربخش سربند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved