1398/05/07 14:01
بازديد سرزده بخشدار از سيلو و مركز خريد تضميني گندم هندودر
پیش از ظهر امروز دو شنبه مورخ هفتم مردادماه ، بازدید سرزده مددی بخشدار سربند از سیلو و مرکز خرید گندم شهر هندودر جهت بررسی نحوه خرید تضمینی گندم کشاورزان.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved