1398/04/31 14:04
جلسه تعيين اعضاي هيات مديره و بازرسين شركت تعاوني دهياران سربند
صبح امروز دوشنبه مورخ ۳۱ تیرماه، جلسه تعیین اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت تعاونی دهیاران بخش سربند با حضور کلیه اعضاء و نماینده اداره کار -تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شازند در محل سالن جلسات بخشداری برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved