1398/04/29 22:17
حضور بخشدار در روستاي ده عليمراد
بعد از ظهر امروز شنبه مورخ ۲۹ تیرماه، حضور مددی بخشدار سربند در روستای ده علیمراد و دیدار با اعضای شورای اسلامی ، دهیار و تعدادی از اهالی در خصوص بررسی و حل مشکل آب شرب این روستا.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved