1398/04/24 16:13
نشست بخشدار با فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد بهشتي هندودر
پیش از ظهر امروز ، نشست مددی بخشدار سربند با فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی هندودر در محل بخشداری سربند.۹۸/۴/۲۴

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved