1398/04/23 09:46
بازديد بخشدار از روستاي عليقورچي
بعد از ظهر روز شنبه، حضور مددی بخشدار سربند به اتفاق ناظر فنی دهیاریها در روستای علیقورچی و بازدید از روند اجرای پروژه ساماندهی معابر این روستا.۹۸/۴/۲۲

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved