1398/04/04 13:44
بررسي و حل مشكل آب شرب روستاي مالمير
ظهر امروز سه شنبه مورخ چهارم تیرماه، حضور مددی بخشدار سربند به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند ، روسای امور آب و آب و فاضلاب روستایی شهرستان در روستای مالمیر با هدف بررسی و حل مشکل آب شرب این روستا.۹۸/۴/۴

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved