1398/03/27 18:50
برگزاري جلسه هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي بخش سربند
جلسه هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی بخش سربند عصر امروز مورخ ۹۸/۳/۲۷ با حضور اعضا برگزار گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved