1398/03/22 14:12
بازديد ميداني- روستاي ده مهدي
ظهر امروز ، بازدید میدانی مددی بخشدار سربند به اتفاق ناظر فنی دهیاریها از روستای ده مهدی جهت بررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص اجرای پروژ های عمرانی.۹۸/۳/۲۲

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved