1398/03/22 14:10
بازديد ميداني- روستاي وزمستان سفلي
پیش از ظهر امروز ، بازدید میدانی مددی بخشدار سربند به اتفاق ناظر فنی دهیاریها از روستای وزمستان سفلی جهت بررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص اجرای پروژ های عمرانی.۹۸/۳/۲۲

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved