1398/03/22 14:08
بازديد بخشدار از روستاي فيزيانه سفلي
پیش از ظهر امروز ، حضور مددی بخشدار سربند به اتفاق ناظر فنی دهیاریها در روستای فیزیانه سفلی جهت پیگیری روند اجرای پروژه های عمرانی این روستا.۹۸/۳/۲۲

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved