1398/03/22 11:41
كلاس آموزشي
صبح امروز برگزاری کلاس آموزشی کنترل فشار خون بالا جهت کارکنان بخشداری سربند توسط پرسنل اداره شبکه بهداشت و درمان در محل بخشداری سربند برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved