1398/02/22 22:48
اجراي طرح تعويض شناسنامه در روستاي ايمانلو
پیرو هماهنگی قبلی بخشداری و اداره ثبت احوال بخش سربند در راستای اجرای طرح تعویض شناسنامه و ارایه خدمات مطلوبتر با هدف تکریم اهالی شریف روستاهای سربند، پرسنل ثبت احوال صبح امروز مورخ۹۸/۲/۲۲با مشارکت و همکاری دهیاری در محل روستای ایمانلو حاضر و نسبت به اجرای طرح اقدام نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved