1398/02/22 10:33
نشست بخشدار سربند به همراه رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان شازند با برخي اهالي روستاي آقبلاغ محمد حسين خان
صبح روز شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه ، نشست مددی بخشدار سربند همراه رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شازند با برخی اهالی روستای آقبلاغ محمد حسین خان و پیگیری امورات مربوط به این روستا.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved