1398/02/22 10:06
برپايي ميز خدمت در محل نماز جمعه
برپایی میز خدمت و پاسخ مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی و کارشناسان این اداره به سوالات دامداران و دامپروان بخش سربند در محل نماز جمعه مورخ ۹۸/۲/۲۰ شهر هندودر

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved