1398/02/04 21:37
برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع مغز و رفتار
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "مغز و رفتار" توسط دکتر علی اکبر ملکی راد رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی در همایش امروز پیشگیری از آسیب های اجتماعی.۹۸/۲/۴

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved